Schade aan uw auto is vervelend en lastig. Wanneer uw auto veel schade heeft opgelopen, vraagt de verzekering doorgaans om een beoordeling van de schade door een expert. Bij een schadetaxatie wordt de hoogte van de reparatiekosten vastgesteld. Afhankelijk van het ongeval zijn de taxatiekosten voor u of voor de verzekeraar van de andere partij. Breng daarom altijd uw verzekeraar op de hoogte na een aanrijding.


Wanneer de schade hoger is dan 500 euro dan moet er een schade-expert komen. Bij een lager bedrag kan de garage de schade zelf taxeren voor de verzekering. Er zijn zowel kosten verbonden aan de schade-expert als aan de autogarage waar de schadetaxatie wordt uitgevoerd. De garage moet namelijk tijd vrijmaken voor de schadetaxatie.


Wanneer uw verzekeraar de schade vergoedt dan hoeft u deze kosten niet te betalen. De schade-expert kijkt bij het opstellen van een taxatierapport naar de omvang van de schade, de wijze van herstel en de kosten ervan. Echter wanneer het schadeherstelbedrijf een overeenkomst heeft met de verzekeraar dan hoeft u de rekening niet zelf te betalen. Als u naar een andere garage gaat dan zult u de rekening eerst voor moeten schieten. Wij trachten uw last te verlichten door:

  • snel en vakkundig herstel van de schade
  • administratieve afhandeling met o.a. de verzekeringsmaatschappij
  • uitsluitend gebruik originele onderdelen
  • schadeauto

Disclaimer & © Copyright 2015. Designed by autobedrijfnieuwerbrug.nl